گروه تابان

موضوع فعالیت گروه تابان عبارت است از:
1. طراحی ، برنامه ریزی ، تولید محتوا و کوریکولوم های آموزشی در دوره های حضوری و غیر حضوری 
2.  برگزاری کلاس ها ، سمینار ها و دوره های کوتاه مدت و بلند مدت آموزشی  عمومی و تخصصی ( ضمن خدمت ، آموزش مدوام . آموزش عموم مردم ، آموزش دانشجویان و ... ) 
3. طراحی و تدوین برنامه های ارزیابی و اعتبار بخشی 
4. تدوین اسناد و برنامه های راهبردی ، عملیاتی و آینده نگاری
5. خدمات مدیریت و مشاوره ای به سازمان ها و شرکت ها و نهاد های مختلف دولتی ، عمومی و خصوصی
6. انجام انواع مطالعات پژوهشی آکادمیک ،کاربردی ، اقدام پژوهی کوتاه و بلند مدت 
7. تقبل واگذاری های مدیریتی بخش های مختلف حوزه سلامت و نظارت بر پروژهای اجرایی و مطالعاتی
  8. طراحی و اجرای پروتکل های اجرایی و گایدلاین های بالینی
9. تامین نیرو های تخصصی حوزه خدمات سلامت
10. واردات و صادرات تجهیزات ، دارو ها و سایر کالاهای حوزه سلامت 

مدیران گروه تابان به شرح ذیل می باشند:

Dr. Hassan Joulaei

PhD of Health Policy

Linkedin Profile   CV

Dr. Lobat Salehi

MD, MPH, MSc

Linkedin Profile   CV