گروه رسا

 با توجه به فعالیت ویژه این شرکت در حوزه فناوری اطلاعات تیمی از متخصصین این حوزه در بخش های مختلف گرد هم آمده اند و با نام گروه رسا فعالیت های شرکت را پیش خواهند برد. از فعالیت های این تیم اجرای پروژه های کشوری و ملی همچون بانک نمونه های بالینی و لاگ بوک الکترونیکی دستیاران پزشکی بوده است.

مهندس یداله عباس نیا

کارشناس تکنولوژی نرم افزار
مدیر پروژه های نرم افزاری

Linkedin Profile

مهندس سروش مجددالدین

کارشناس تکنولوژی نرم افزار
فعال در حوزه برنامه نویسی net.
تحلیلگر سیستم های رایانه ای

Linkedin Profile

tashk

مهندس یحیی تاشک

کارشناس تکنولوژی نرم افزار
فعال در حوزه برنامه نویسی PHP
و برنامه نویسی موبایل

Linkedin Profile