گروه مبنا

استاندارد مبنا از سال 94 در شرکت دانش بنیان دانشگاه " پیشگامان ایده گستر تیوا " با هدف ارائه الگوی علمی و بومی مدیریت در ایران جهت ساماندهی به وضعیت موجود برنامه ریزی و مدیریت در سازمان های دولتی و خصوصی شکل گرفته است . استاندارد مبنا برگرفته از چهار حوزه اصلی زیر در مباحث مدیریتی می باشد :
1. مدیریت منابع و مستندسازی
2. برنامه ریزی
3. نظارت
4. ارزشیابی

اهميت و ضرورت برنامه ريزي همانگونه که در علم مديريت آمده در ميان همه وظايف مديريت ، برنامه ريزي از اساسي‌تر‌ين آنهاست که مانند پلي زمان حال را به آينده مرتبط مي سازد. به عبارت ديگر برنامه‌ريزي ميان جايي که هستيم با جايي که مي‌خواهيم به آن برويم پلي مي‌سازد و موجب مي‌شود تا آنچه را که در غير آن حالت شکل نمي‌گيرد، پديد آيد.از آنجايي که همه سازمانها به دنبال آنند که منابع محدود خود را براي رفع نيازهاي متنوع و رو به افزايش خود صرف کنند ، پوپايي محيط و وجود تلاطم‌در آن، و عدم اطمينان ناشي از تغييرات محيطي بر ضرورت انکار ناپذير برنامه ريزي مي‌افزايد.

 

مهمترين محاسن برنامه ريزي در سازمان عبارتند از :
1. تحقق اهداف سازمان که فقط در صورت برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي مطلوب ، امكانپذير است.
2. برنامه ريزي ، به ايجاد فرصت براي اجراي تصميمها كمك مي كند.
3. برنامه ريزي به اجراي منظم طرحها و تحقق اهداف سازمان كمك مي كند؛ به گونه اي كه بتوان با پيش بيني كردن اجراي طرحهاي ضروري در آينده ، حداكثر نتيجه را به دست آورد.
4. فقط با برنامه ريزي موثر مي توان سازمان را با رشد سريع فن آوري در محيط تطبيق داد.
5. برنامه ريزي موجب تسريع رشد اقتصادي در سطح كلان مي شود و به بهره وري بهينه از عوامل توليد كمك مي كند.
6. برنامه ريزي مالي و بودجه بندي ، ابزاري براي كنترل فعاليتها محسوب مي شود و به مدير كمك مي كند تا فراگرد اجراي طرحها را تحت نظر قرار دهد.
7. برنامه ريزي به تقويت روحيه كار گروهي كمك مي كند و به افزايش كارآيي سازمان مي انجامد.

هدف از برنامه ريزي :
1. افزايش احتمال رسيدن به هدف، از طريق تنظيم فعاليتها 
2. افزايش منفعت اقتصادي از طريق مقرون به صرفه ساختن عمليات 
3. متمرکز شدن بر طريق دستيابي به مقاصد و اهداف و احتراز از انحراف از مسير
4. مهيا ساختن ابزاري بر کنترل استاندارد مبنا

View the embedded image gallery online at:
http://tivaorg.ir/tkbg/maban#sigFreeIdc40dacef6d