بازدید کارشناسان پارک علم و فناوری فارس جهت ارزیابی توانمندی های شرکت داده نگار خوارزمی جهت معرفی به عنوان شرکت دانش بنیان

کارشناسان پارک علم و فناوری فارس در تاریخ 93/8/6 با حضور در دفتر مرکزی شرکت داده نگار خوارزمی طی بازدید از این شرکت با توانمندی های آن در زمینه طراحی و اجرای نرم افزار تخصصی حوزه پزشکی آشنا شدند. در این دیدار سامانه مدیریت کمبود دارویی استان فارس به عنوان یکی از تولیدات موفق شرکت مورد بررسی قرار گرفت.