بانک نمونه بالینی در شیراز، نمونه بیماری های منقرض در اختیار دانشجویان پزشکی

به نقل از ایرنا، برخی بیماری ها مربوط به برهه خاصی از زمان است و اندک اندک نمونه های بالینی آن کمیاب می شود و گاه از بین می رود، شناخت علمی این بیماری ها اینک در بانک نمونه بالینی شیراز برای دانشجویان پزشکی فراهم است.

دکتر محمد هادی ایمانیه رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در این زمینه بیان داشت: دانشجویان ، استادان و اعضای هیات علمی دانشگاه های کشور می توانند با مراجعه به بانک نمونه های بالینی شیراز از اطلاعات علمی موجود استفاده کنند .

وی اضافه کرد: این بانک حاوی عکس ، فیلم ، نمونه های آزمایشگاهی ، مشخصات بیماران ، مشخصات بیماری، فرایند درمانی که روی بیماران انجام شده و همه اطلاعاتی است که یک پزشک یا دانشجوی پزشکی برای انجام پژوهش های بالینی به آن نیاز دارد .

ایمانیه افزود: تا کنون اطلاعات 100 نمونه بالینی دراین بانک بارگذاری شده و 50 مورد آن در دسترس دانشجویان و استادان است و مابقی نیز به مرور و با تکمیل اطلاعات در دسترس قرار می گیرد .

وی با بیان اینکه اطلاعات نرم افزاری بانک نیز در حال راه اندازی است گفت: با راه اندازی اطلاعات نرم افزاری استفاده از داده های بالینی دراین بانک بین المللی می شود و همه متخصصان و دانشجویان از سراسر جهان می توانند از اطلاعات بالینی موجود بهره مند شوند .

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بر شمردن مزایای استفاده از بانک اطلاعات بالینی گفت : بهبود کیفیت درمان از راه دور، کاهش هزینه‌ها و مدیریت داده‌ها مهمترین دستاوردها و مزایای استفاده از بانک اطلاعات بالینی است .

به گفته ایمانیه بانک اطلاعات بالینی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز برای فرایند خدمات رسانی به مراکز درمانی و دانشگاه ها طراحی شده است. سیستم اطلاعات بالینی می تواند اطلاعات آزمایشگاهی و یا به صورت کلی تر شامل تمام جنبه های مجازی سوابق بالینی بیماری ها به ویژه بیماری هایی باشد که اکنون کمتر جامعه با آن مواجه است .

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز ادامه داد: بانک داده ها و نمونه های بالینی با ذخیره کردن اطلاعات مربوط به سوابق بیماری و ملاقات های قبلی بیمار و پزشک قابلیت آن را دارد که به پزشکان درتشخیص بیماری، روش های درمانی، شرایط بیمار و نحوه فعالیت ها برای بهبودی بیماران جدید کمک کند.