اجرای سامانه لاگ بوک جراحی عمومی به صورت کشوری

پیرو همکاری شرکت دانش بنیان تیوا با دانشگاه علوم پزشکی شیراز و همچنین وزارت محترم بهداشت٬ لاگ بوک الکترونیکی گروه جراحی عمومی به صورت کشوری از دی ماه سال ۱۳۹۵بر روی بیش از ۱۱ سرور برای گروه جراحی عمومی دانشگاه های علوم پزشکی کشور نصب و اجرا گردید. لازم به ذکر است که تعداد کاربران تحت پوشش اعم از اساتید و دستیاران محترم در حدود پانصد نفر می باشد.