تیوا

شرکت دانش بنیان پیشگامان ایده گستر تیوا، اولین شرکت دانش بنیان دانشگاه علوم پزشکی شیراز

درباره تیوا

fkyzw4ad

شرکت پیشگامان ایده گستر تیوا اولین شرکت دانش بنیان دانشگاه علوم پز شکی شیراز می باشد که با تصویب هیئت رئیسه محترم دانشگاه در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی تاسیس شده است و از تاریخ ششم مرداد ماه مصادف با روز ملی کار آفرینی رسما شروع به فعالیت کرده است . از پروژه های مهم شرکت تولید بانک آموزشی نمونه های بالینی(CaseBook) و سامانه مدیریت لاگ بوکالکترونیکی می باشد. کلیه اعضای هیئت علمی و کارکنان محترم دانشگاه می توانند ایده های خود را خصوصا در حوزه ارتقای کمی و کیفی مسائل آموزشی با همکاری این شرکت به مرحله اجرا در آورند و از منافع آن بهره مند شوند .

شرکت پیشگامان ایده گستر تیوا اولین شرکت دانش بنیان دانشگاه علوم پز شکی شیراز می باشد که با تصویب هیئت رئیسه محترم دانشگاه در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی تاسیس شده است و از تاریخ ششم مرداد ماه مصادف با روز ملی کار آفرینی رسما شروع به فعالیت کرده است . از پروژه های مهم شرکت تولید بانک آموزشی نمونه های بالینی(CaseBook) و سامانه مدیریت لاگ بوکالکترونیکی می باشد. کلیه اعضای هیئت علمی و کارکنان محترم دانشگاه می توانند ایده های خود را خصوصا در حوزه ارتقای کمی و کیفی مسائل آموزشی با همکاری این شرکت به مرحله اجرا در آورند و از منافع آن بهره مند شوند .

تماس با تیوا

آدرس تیوا:

شیراز، نشاط، مجتمع سینا و صدرا، مرکز رشد فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی شیراز
تلفن:

+987112333475    -  +989177039880

پست الکترونیکی:
info@tivaorg.ir

افراد آنلاین

ما 2 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

UA-33273161-1